czwartek, 22 lipca 2010

Liczby otwarto-meandryczne

Rzeka ma źródło na południowym-zachodzie i wpływa do morza na wschodzie. Z zachodu na wschód jest też droga, na której jest n mostów nad rzeką. Na ile możliwych sposobów może ta rzeka przecinać drogę?

Rozwiązanie tego problemu w zależności od n tworzy ciąg tzw. liczb otwarto-meandrycznych (open meandric numbers) - oznaczany mi. Meandryczne - oczywiście od meandrów rzeki, natomiast otwartość bierze się z faktu, iż rzeka to krzywa otwarta. Liczby meandryczne dotyczą krzywych zamkniętych - pytanie jak taka rzeka płynie ;)

Spróbujmy znaleźć parę początkowych liczb otwarto-meandrycznych.

Na początek sprecyzujmy pojęcie "sposobu w jaki rzeka przecina drogę" - chodzi o to w jakiej kolejności przepływa ona pod mostami na drodze.

1. Brak mostów

Sprawa prosta - rzeka płynie cały czas po południowej stronie drogi


czyli m0 = 1.

2. Jeden most

Znowu prosta sprawa:


zatem m1 = 1.

3. Dwa mosty

Dwa mosty rzeka może przekroczyć tylko na jeden sposób - najpierw pierwszy, potem drugi. Jeżeli najpierw by przekroczyła drugi, to sama sobie odcina drogę powrotu do morza:


czyli m2 = 1.

4. Trzy mosty


To pierwszy ciekawy przypadek - są dwie możliwe kolejności, w jakich rzeka przepływa pod mostami:
a) pierwszy, drugi, trzeci
b) trzeci, drugi, pierwszy.

Więc m3 = 2.

5. Cztery mosty

Tu mamy już trzy możliwości. Co ciekawe dwie możliwości to lustrzane odbicie takiego samego meandra:


Mamy w takim razie m4 = 3.

6. Pięć mostów

Pierwszy naprawdę ciekawy przypadek :) Zresztą zobaczcie sami:


Otrzymujemy więc m5 = 8.

I parę kolejnych liczb otwarto-meandrycznych:

m6 = 14
m7 = 42
m8 = 81
m9 = 262
m10 = 538

Jeżeli liczycie teraz na ogólny wzór lub coś podobnego to niestety - nie ma go jeszcze, nawet rekurencyjnego. Wszystkie liczby muszą być wyliczane metodami mniej lub bardziej siłowymi. Taki prosty problem, a nie ma ogólnego rozwiązania - ciekawe, nie?

Więcej:
http://www.research.att.com/~njas/sequences/A005316
http://en.wikipedia.org/wiki/Meander_%28mathematics%29#Open_meandric_numbers

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz