poniedziałek, 30 listopada 2009

Zaznaczanie prawego marginesu w Visual Studio

Jednym z dziwniejszych wymagań standardu kodowania jest maksymalna długość wiersza ograniczona do 80 (lub nawet 72) znaków. Ciężko jest to utrzymać, jeżeli nazwy klas mają ponad 20 znaków, nazwy metod po kilkanaście, nazwy zmiennych ok. 10 symboli, a kod piszemy na 5. poziomie zagnieżdżenia (czyli 5 * 4 = 20 spacji z przodu)...

Wymaganie to ma sens tylko w 2 przypadkach:
1. Ktoś pisze kod w vi na terminalu.
2. Ktoś drukuje kod i go potem czyta, tak jak niektórzy wykładowcy na studiach.

Niestety ostatnio natrafiłem na przypadek nr 2 przy pisaniu kodu w C++. Postanowiłem wykorzystać rozwiązanie pośrednie, czyli zaznaczyć sobie w edytorze Visual C++ prawy margines na 80 kolumnie kodu. Np. w NetBeans 6.7 taka możliwość jest w Tools -> Options -> Editor -> Right Margin.

Niestety, w dowolnej wersji Visual Studio uruchomienie podobnego ficzera nie jest takie oczywiste Udostępniana jest tylko opcja "Word wrap", która zawija tylko wizualnie kod, kiedy osiągnie on krawędź ekranu... (btw: u mnie to 142 kolumna, a u Was?)

Ale na szczęście prawy margines jest możliwy do dodania w praktycznie dowolnej wersji Visual Studio - od 2003 do 2008, a także w wersjach Express dla poszczególnych języków :)

1. Uruchamiamy edytor rejestru (tak... ;)).

2. Szukamy klucza

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\9.0\Text Editor

Klucz ten dotyczy Visual Studio 2008 (9.0). Pozostałe wersje VS to:
2005 - 8.0
.NET 2003 - 7.1
.NET (2002) - 7.0

Jeżeli korzystasz z którejś z wersji Express, to numeracja wersji jest taka sama, pojawia się ona natomiast w kluczu o innej nazwie, np.
VCExpress dla Visual C++ Express
lub
VCSExpress dla Visual C# Express
i tak dalej - czyli
Visual C++ Express 2008 to VCExpress\9.0
Visual C# Express 2008 to VCSExpress\9.0

3. Dodajemy nową wartość ciągu (REG_SZ) o nazwie

Guides

4. Nowo dodanej wartości nadajemy dane

RGB(160,160,160) 80

Jak łatwo się domyślić RGB określa kolor dodanego znacznika marginesu, natomiast 80 to numer kolumny na której ma on się znajdować.

Co ciekawe można mieć wiele znaczników - wszystkie jednak w tym samym kolorze. Np. danymi

RGB(160,160,160) 80,100

Ustawimy znaczniki na 80 i 100 kolumnie. Numerów kolumn może być podanych maksymalnie 13.

5. Uruchamiamy ponownie naszego Visuala.

6. Czujemy się winni kiedy przekraczamy nowo dodany znacznik ;)

Więcej: http://dream-runner.blogspot.com/2007/06/visual-studio-tips-80-character.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz